ข้อคิดนอกกรอบ

"คำติ"และ"คำชม"

บนโลกใบนี้มีคำอยู่ 2 คำที่มีพลังอย่างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ คือ


"คำติ"และ"คำชม

"


ใครๆก็อยากได้คำชมทั้งนั้นส่วนมใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากได้คำติกันสักเท่าไหรแต่ในโลก

ของความเป็นจริงเราไม่สามารถรับแต่"คำชม"แล้วปฏิเสธ"คำติ"ไปได้

คำชม ที่ไม่ได้เกิดจากความจริงใจก็ไม่ควรมีค่าแก่การชม

คำติ ที่เกิดจากความหวังดี มักมีคุณค่าควรแก่การติ

คำ 2 คำนี้มีผลต่อจิตใจทำให้ทุกข์ก็ได้ทำให้สุขก็ได้ ถ้าเราคิดเป็น

เรียนรู้ว่ามันเป็น

โลกธรรมทั้งปวงเราจะนำคำ 2 คำนี้มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนตัวเราสู่ความสำเร็จ

ทั้งทางกายและทางใจ

มีหลายคนสร้างตัวจากคำชม

มีหลายคนพัฒนาตัวเองจากคำติ

มีหลายคนเสียศูนย์เสียคนจากคำชม

มีหลายคนก้าวขึ้นเป็นยอดคนจากคำติ

ดังนั้นเวลามีคำชมจึงไม่ควรจัวลอยจนขาดสติพิจรณาตนเอง

เวลามีคำติเข้ามาก็ไม่ควรห่อเหี่ยวจนเป็นอันทำอะไรไม่ได้

เราควรใช้ชีวิตกับ 2 คำนี้อย่างมีสติรู้เท่าทันไปกับมันเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุข

                                                                                 
                                                                                   ........ครูอ๊อฟ