ข้อคิดนอกกรอบ

ข้อคิดนอกกรอบ 1 สมการความสุข

                       

ขอต้อนรับบ้านแห่งการเรียนรู้และการใช้ชีวิต              

                         

                   

มีหลายครั้งที่เราบอกตัวเราเองไม่ได้ว่าสิ่งที่ลงมือทำเป็นที่สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ

อย่างไรและก็มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่คนเราใช้เงินหรือสิ่งที่คนเรามองว่ามีค่าไปซื้อ

ของที่เขาไม่ต้องการ เพียงแค่เพราะเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบ ถามว่าคนที่เอาไป

อวดเหล่านั้นมีความสุขหรือไม่ คำตอบคือ คงจะมีแต่ก็แค่ช่วงแรกๆเพราะหลังจากนั้น

เขาก็จะพยายามขวนขวายหาสิ่งที่คิดว่าดีสำหรับตัวเขาและดีเลิศกว่าคนอื่นมาอีก  แต่

ในมุมกลับกันคนที่เห็นของเหล่านั้นคงจะไม่ได้คิดอะไรเพราะตนเองมีเท่านี้ก็ดีอยู่แล้ว

แถมยังยินดีแด่คนเหล่านั้นอีกว่าดีแล้ว

จงอย่าอิจฉาความสุขของคนอื่นเลยเพียงแค่คุณไม่มีความสุขเป็นของตนเองแต่เปลี่ยน

ความอิจฉาเหล่านั้นเป็นยินดีในความสุขของคนอื่นดีกว่าเพียงแค่นี้คุณก็มีความสุขร่วม

กับคนอื่นแล้ว
                                                   

สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ
                                                 ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ